RESERVA

PREPARATS PER COMENÇAR LES VOSTRES VACANCES?

Avís legal

Genover 4 SL

AVIS LEGAL

GENOVER4 SL, amb domicili a la Travessia Canaders, numero 2 Àtic de Girona i amb C.I.F. nombre B17043506 inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tom 461, Foli 186, Full número GI-9056, inscripció 1a, titular de la direcció URL www.genover4.cat i telèfon de contacte el 626.297.343.

Com a usuari, és important que conegui aquests termes abans de continuar la seva navegació.

Com a responsable d’aquesta web, assumeixo el compromís de processar la informació dels meus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels meus usuaris.

Aquesta web compleix rigorosament amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb GENOVER4 SL. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítim titular;

Qualsevol vulneració dels drets del prestador o del meu com a legítim titular

La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització del web de GENOVER4 SL l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de l’empresa, o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal que impedís , de qualsevol forma, la normal utilització del web.

No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant l’empresa no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics ( programari i maquinari) de l’

usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos, tot i que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Dades de caràcter personal

GENOVER4 SL umple íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat. GENOVER4 SL ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objecte d’evitar, en la mesura del possible i sempre segons l’estat de la tècnica , la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

GENOVER4 SL disposa d’una política de privacitat on descriu, amb detall, els nostres esforços per la transparència i la seguretat de la informació que fem servir.

Propietat intel·lectual i industrial

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pàgina web són propietat de GENOVER4 SL o de tercers autoritzats, sense que pugui entendre que l’ús o accés a la pàgina web atribueixi a l’Usuari dret sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius.

Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de GENOVER4 SL o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari, en virtut del que estableix la Política de Privadesa.

Responsabilitats

GENOVER4 SL no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

GENOVER4 SL no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del portal de GENOVER4 SL mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels que s’accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links al portal.

GENOVER4 SL tampoc assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

(I) Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de GENOVER4 SL.

(II) Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics ….

(III) Ús indegut o inadequat de les pàgines web de GENOVER4 SL.

(IV) Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.

Llei aplicable

Aquest avís legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola, i el Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar de l’accés a la pàgina web, l’Usuari i GENOVER4 SL acorden sotmetre expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Girona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

En les presents condicions se’ls aplicarà també la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Informació i Correu Electrònic.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

GENOVER4 SL en compliment amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016, garanteix la protecció i la confidencialitat de les dades personals de tot tipus, que ens proporcionin els nostres clients, “usuaris”, a la web.

informació bàsica

En virtut de l’article 13 del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), GENOVER4 SL com a responsable del tractament, l’informa dels següents aspectes rellevants:

Responsable del Tractament NOM I DIRECCIÓ
DE L’EMPRESA
Finalitat La informació que ens faciliten les persones interessades les tractem amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin, i facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui una relació mercantil i no se sol·liciti la seva supressió.

Exercici de Drets Dirigir-se a: prodades@genover4.cat
Desistiment Gratuït
Destinataris No se cediran dades a tercers excepte obligació legal.
Reclamació Autoritat de Control Espanyola.
Informació addicional Podeu consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades i privacitat en www.genover4.cat


Informació addicional

GENOVER4 SL és el responsable del tractament de dades personals que recull i tracta, posant a la seva disposició els següents mitjans de comunicació per a la seva posada en contacte a:

GENOVER4 SL SL amb NIF B17043506 amb domicili amb domicili a Girona a la Travesía Canaders, numero 2 Àtico, 17002-Girona i correu electrònic: prodades@genover4.cat

Abast de la Política

Quan accedeix i utilitza la nostra pàgina web www.genover4.cat, es compromet a acceptar aquesta política de privacitat, així com les disposicions que conté l’Avís Legal i Política de Galetes.

Li proporcionem la informació perquè amb caràcter previ a la documentació de les seves dades personals pugui accedir a la Política de Privadesa i a qualsevol altra informació rellevant en matèria de protecció de dades.

Així mateix, la present política serveix per facilitar informació addicional de segon nivell, d’aquelles clàusules informatives que redirigeixen a aquesta, amb tal finalitat.

Finalitat del Tractament

GENOVER4 SL tractarà la informació que ens proporcioni amb les següents finalitats:

 • Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis professionals que ens formuli.
 • Comunicacions comercials: Tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar d’articles d’interès i informació general sobre els nostres serveis via correu electrònic.
 • Gestions administratives, comptables i fiscals.
 • Gestionar dades aportades pels candidats a un lloc de treball a través de Currículum vitae (CV), amb la finalitat del procés de selecció. Vostè autoritza expressament a GENOVER4 SL perquè procedeixi al tractament de les seves dades per la finalitat indicada.
 • Gestionar les comandes rebudes a través del web, per a la gestió de facturació, o reclamació.

GENOVER4 SL tractarà les seves dades i informació aportada per als processos de selecció amb la més estricta confidencialitat, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració i / o accés no autoritzat.

Termini de conservació de les seves dades

El període de conservació de les dades personals variarà en funció del servei que pugui arribar a contractar o prestar.

En qualsevol cas, serà el mínim necessari, i pot mantenir-se segons les circumstàncies que s’apliquin en cada cas, i la legislació vigent actual.

Legitimació

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de les persones interessades per a la tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d’informació o consulta sobre els nostres serveis professionals, així com per a l’enviament de comunicacions comercials dutes a terme per GENOVER4 SL i quan el tractament sigui necessari per a l’execució d’un contracte.

Procedència de les dades

Totes les dades personals que tractem mitjançant la nostra pàgina web procedeixen directament del propi interessat.

Drets

GENOVER4 SL, en compliment amb la normativa europea de protecció de dades, comunament denominat RGPD, l’informa dels drets que ostenta com a titular i afectat de les dades personals que recaptem i tractem, incloent-se els següents drets:

 • Té dret a desistir de forma gratuïta i en qualsevol moment del consentiment atorgat pel tractament de les seves dades personals.
 • Té reconegut el dret d’accés a les seves dades personals així com el dret a rectificació d’aquells.
 • Té dret a oposar-se al processament de les seves dades personals, així com el dret a supressió, comunament denominat, dret a l’oblit. De la mateixa manera, té dret a oposar-se al tractament per decisions individuals automatitzades.
 • Té dret a obtenir la limitació del tractament de dades personals.
 • Té dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals.
 • Té dret a presentar una queixa a l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Els precedents drets reconeguts els podrà exercitar mitjançant sol·licitud dirigida a través de correu electrònic a prodades@genover4.cat o a través dels mitjans de contacte que posem a la seva disposició indicant en l’assumpte del missatge o comunicació la referència: Drets RGPD.

Així mateix, per poder fer aquesta sol·licitud ens cal informació addicional que permeti acreditar la identitat de la persona exercent i vinculada al tractament de dades personals, es requerirà l’aportació d’informació addicional o documental que acrediti aquesta identitat de l’afectat o interessat que exerceixi el dret en qüestió.

Desestimen

GENOVER4 SL en virtut de la Directiva 2002/58 / CE en relació als serveis de la societat de la informació i la possibilitat de remetre comunicacions promocionals o publicitàries per mitjans electrònics, incorpora o facilita als destinataris d’aquestes comunicacions mecanismes, senzills i gratuïts , per a desistir del consentiment atorgat per a la finalitat de l’enviament d’aquelles, complint íntegrament amb la normativa europea i nacional sobre la matèria esmentada.

Política de Cookies

Una “Cookie” és un petit arxiu que s’emmagatzema a l’ordinador de l’usuari i ens permet reconèixer-lo. El conjunt de “cookies” ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, permetent-nos controlar quines pàgines troben els nostres usuaris útils i quins no.

Les cookies són essencials per al funcionament d’Internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat de la nostra web. Recordeu que les galetes no poden danyar el seu equip i el que estiguin activades ens ajuden a identificar i resoldre els errors.

Avís de violació de dades personals

En el cas que les seves dades es vegin compromesos, GENOVER4 SL li notificarà a vostè ia les autoritats supervisores competents en un termini de 72 hores per correu electrònic amb informació sobre l’abast de la violació, les dades afectades, qualsevol impacte en el servei i el pla d’acció de GENOVER4 SL amb les mesures per protegir les dades i limitar qualsevol possible efecte negatiu en els interessats.

La “infracció de dades personals” fa referència a una violació de la seguretat que condueix a la destrucció, pèrdua, alteració, divulgació no autoritzada o accés, accidental o il·legal, a les dades personals transmeses, emmagatzemades o processats relacionats amb la prestació del servei .

Dubtes i Modificacions

Si té alguna pregunta sobre aquesta Política de Privacitat, li preguem que es posi en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a l’adreça prodades@genover4.cat

CONTACTE WEB

Responsable GENOVER4 SL amb CIF B17998204 amb domicili Travesia Canaders, numero 2 Atico de Girona amb telèfon 626 297 343 i correu electrònic prodades@genover4.cat

En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-los el servei sol·licitat, realitzar la facturació del mateix i les comunicacions necessàries i convidar-lo a esdeveniments organitzats per l’empresa. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en Genover 4 SL estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Així mateix sol·licito autorització per oferir productes i serveis relacionats amb els sol·licitats i fidelitzar-lo com a client.

 

POLÍTICA DE COOKIES

En compliment amb el que disposa l’article 22.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en aquesta secció, s’informa sobre la política de recollida i tractament de cookies.

En entrar en aquesta web ja has estat informat sobre la utilització de les cookies a través d’un avís o alerta. Si has accedit i segueixes navegant, estàs acceptant la instal·lació d’aquestes cookies.

¿Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega al teu ordinador o equip en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l’Usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l’ Usuari.

Tipus de cookies

La informació que li proporcionem a continuació us ajudarà a comprendre els diferents tipus de cookies:

 • Cookies pròpies: aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.
 • Cookies de tercers: aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes mitjançant les cookies.

En el cas que les cookies siguin instal·lades des d’un equip o domini gestionat pel propi editor, però la informació que es reculli mitjançant aquestes sigui gestionada per un tercer, no poden ser considerades com cookies pròpies.

Existeix també una segona classificació segons el termini de temps que romanen emmagatzemades al navegador del client, podent tractar-se d’:

 • Cookies de sessió: dissenyades per a recaptar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web. Se solen emprar per emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari en una sola ocasió (p.e. una llista de productes adquirits).
 • Cookies persistents: les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la cookie, i que pot anar d’uns minuts a diversos anys.

Finalment, hi ha una altra classificació amb cinc tipus de cookies segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes:

 • Cookies tècniques: Permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella hi hagi com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.
 • Cookies de personalització: permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com ara serien l’idioma, el tipus de navegador mitjançant el qual accedeix al servei, la configuració regional des d’on s’accedeix al servei, etc.
 • Cookies d’anàlisi: permeten al responsable de les mateixes, el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als que estan vinculades. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, aplicacions i plataformes, per tal d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris del servei.
 • Cookies publicitàries: permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris.
 • Cookies de publicitat comportamental: emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, el que permet desenvolupar un perfil específic per a mostrar publicitat en funció del mateix.
 • Cookies de xarxes socials externes: s’utilitzen perquè els visitants puguin interactuar amb el contingut de diferents plataformes socials (facebook, youtube, twitter, linkedIn, etc ..) i que es generin únicament per als usuaris d’aquestes xarxes socials. Les condicions d’utilització d’aquestes cookies i la informació recopilada es regulen per la política de privacitat de la plataforma social corresponent.
 • Cookies de sessió: són cookies temporals que romanen a l’arxiu de cookies del seu navegador fins que abandoni la pàgina web, de manera que cap queda registrada en el disc dur de l’usuari. La informació obtinguda per mitjà d’aquestes cookies, serveixen per analitzar pautes de trànsit a la web. A la llarga, això ens permet proporcionar una millor experiència per millorar el contingut i facilitar el seu ús.
 • Cookies permanents: són emmagatzemades al disc dur i la nostra web les llegeix cada vegada que vostè realitza una nova visita. Una galeta permanent posseeix una data d’expiració determinada. La cookie deixarà de funcionar després d’aquesta data.
 • Les cookies tècniques: aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella hi hagi.

A continuació, publiquem una relació de les principals cookies utilitzades en la nostra web, distingint:

Les cookies estrictament necessàries com, per exemple, aquelles que serveixin per a una correcta navegació o les que permetin realitzar serveis sol·licitats per l’usuari o cookies que serveixin per assegurar que el contingut de la pàgina web es carrega eficaçment.

Les cookies de tercers com, per exemple, les usades per xarxes socials, o per complements externs de contingut.

Les cookies analítiques amb propòsits de manteniment periòdic, amb el fi de garantir el millor servei possible a l’usuari, els llocs web fan ús normalment de cookies “analítiques” per recopilar dades estadístiques de l’activitat.

Com puc gestionar l’ús de les cookies en aquest lloc web?

Totes les tecnologies de navegador web li permeten gestionar les cookies a la carpeta dedicada a elles del seu navegador, el que significa que pot eliminar les cookies de la seva carpeta de cookies una vegada que hagi finalitzat la seva visita al nostre lloc web, o bé, pot escollir les preferències respecte a l’ús de les cookies per a poder començar a navegar pel nostre lloc web per impedir la seva instal·lació o revocar el seu consentiment. Si us plau, tingui en compte, tal com li hem esmentat anteriorment, que el fet d’eliminar o rebutjar algunes cookies pot afectar negativament a la seva experiència com a usuari en el nostre lloc web.


Garanties complementàries – Gestió de cookies:

Com a garantia complementària, el registre de les cookies podrà estar subjecte a la seva acceptació durant la instal·lació o posada al dia del navegador usat, i aquesta acceptació pot en tot moment ser revocada mitjançant les opcions de configuració de continguts i privacitat disponibles.

Molts navegadors permeten activar un mode privat mitjançant el qual les cookies s’esborren sempre després de la seva visita. Depenent de cada navegador aquesta manera privat, pot tenir diferents noms. A continuació, trobareu una llista dels navegadors més comuns i els diferents noms d’aquest “mode privat”: Internet Explorer 8 i superior; InPrivate Safari 2 i superior; Navegació Privada Opera 10.5 i superior; Navegació Privada FireFox 3.5 i superior; Navegació Privada Google Chrome 10 i superior; Incógnito.

Es poden eliminar les cookies?

Sí, i no només eliminar, també bloquejar, de forma general o particular per a un domini específic. Per eliminar les cookies d’un lloc web ha d’anar a la configuració del seu navegador i allà podrà buscar les associades al domini en qüestió i procedir a la seva eliminació.

Recordeu que el bloqueig de cookies pot afectar totes o algunes de les funcionalitats de la pàgina web.

Modificacions

La pàgina web www.operdata.es titularitat de Operdata Solutions pot modificar aquesta política de cookies en funció d’exigències legals, o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Quan es produeixin canvis significatius en aquesta política de cookies, es comunicaran als usuaris bé mitjançant el web o mitjançant correu electrònic als usuaris registrats.

Aquesta política de cookies ha estat actualitzada per darrera vegada el 23-05-2018.

Cookies que utilitzem a la pàgina web.

Esquema de les cookies que utilitzem en la nostra web:

Cookie Nom Informació Venciment
419ª6F17ACB
2CAC9810D93
1150D119930
Aquesta cookie és un identificador de sessió proporcionat pel servidor.
cookieaccept Emmagatzema l’acceptació de la instal·lació de cookies per part de l’usuari per a no mostrar repetidament el mateix missatge. 1 anys
Google Analytics _utma Dóna suport l’ús de Google Analytics al lloc web per poder fer un seguiment de l’activitat realitzada en ell. 2 anys
_utmb Les cookies de Google Analytics recopilen informació de registre estàndard i dades sobre els hàbits dels visitants de forma anònima. 30 minuts
_utmc Determina si cal establir nova sessió Sessió
_utmt S’utilitza per processar el tipus de sol·licitud requerida per l’usuari. Sessió
_utmz Emmagatzema l’origen del visitant i el camí que ha seguit per accedir a la web 6 mesos
_ga Es fa servir per distingir els usuaris. 2 anys
_gat Es fa servir per diferenciar entre els diferents objectes de seguiment creats a la sessió. La cookie es crea en carregar la llibreria javascript i no hi ha una versió prèvia de la cookie _gat. La cookie s’actualitza cada vegada que envia les dades a Google Analytics. 10 minuts
_gid Es fa servir per rastrejar als usuaris mentre naveguen pel lloc web i ajuden a millorar la usabilitat del lloc web.
Cookies google.com PREF L’ús de serveis de localització com Google Maps implica la instal·lació d’aquestes cookies 2 anys
APISID S’utilitzen per recordar preferències de l’usuari durant la seva navegació. 2 anys
SAPISID 2 anys
SSID També per al recompte, per part de Google, del nombre d’usuaris que utilitzen els mapes 2 anys
NID Per fer la publicitat més atractiva 6 mesos
HSID, SID I per proveir de mecanismes de seguretat que evitin l’accés no autoritzat a dades d’accés d’usuaris o la informació que aquests faciliten en formularis de contacte. 2 anys
Cookies de Facebook Lu, cuser, csm, fr, s, xs Les seves finalitats estan descrites en www.facebook.com/ help/cookies
Account Google GAPS, LSID, LSOSID, UTMA, UTZ Eina de Google+ a través de botons d’acció per permetre a l’usuari compartir contingut a través de Google+. Aquestes cookies permeten a Google autenticar si es comparteix el lloc amb aquest botó. Més informació sobre les cookies de Google a www.google.com/intl/es/ policies/technologies/types (castellà)
APIS GOOGLE Aquestes cookies de Google Maps registren l’origen de l’usuari, així com les keywords. També es genera un prefix únic, que és el que s’utilitza per fer recompte de quantes vegades visita el lloc un usuari www.google.com/intl/es/ policies/technologies/types (castellà)

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS

1.Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades a la pàgina oficial de GENOVER4 SL, en les xarxes socials.

De conformitat al deure d’informació establert en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR) GENOVER4 SL, desitja posar en coneixement dels usuaris d’aquesta xarxa social la política respecte el tractament i protecció de les dades de caràcter personal d’aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial de Genover4, en la mateixa. L’accés i ús per l’usuari d’aquesta pàgina oficial de Genover4, suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat i que dona el consentiment pel tractament de les seves dades personals segons el que preveu la mateixa.

Aquestes comptes no estan gestionades les 24 hores del dia.

 1. Dades de menors d’edat o incapaç.

L’accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit als menors de catorze (14) anys, de manera que igualment queda prohibit l’accés i ús dels menors de catorze (14 anys) a la pàgina oficial de GENOVER4, en la mateixa. Per la seva banda, si l’usuari és incapaç, GENOVER4, adverteix que serà necessària l’assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l’usuari o el seu representant legal per a l’accés i ús d’aquesta pàgina oficial de GENOVER4, el Responsable quedarà expressament exonerat de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaços sent aquesta responsabilitat dels seus representants legals en cada cas.

 1. Identificació de la raó social del Responsable del fitxer.

L’usuari queda informat que GENOVER4, amb domicili social a Travessia Canaders, numero 2 Atic de Girona, té la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de l’usuari com a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial de GENOVER4, en aquesta xarxa social, sense perjudici dels tractaments dels quals és responsable l’entitat titular de la xarxa social en la qual es troba la nostra pàgina oficial.

 1. Finalitats en què es destinen les dades de caràcter personal, informació i consentiment.

Les dades personals proporcionades voluntàriament per l’usuari a GENOVER4, a través de la seva pàgina oficial formaran part d’un tractament de dades responsabilitat de GENOVER4, amb la finalitat d’oferir-li informació per correu electrònic o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials, enviament de newsletter a aquells usuaris que se subscriguin, intercanviar informació amb GENOVER4, i altres usuaris i establir comunicació amb tercers.

Des del moment en què l’usuari utilitza la present pàgina oficial presta el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per GENOVER4, per a la correcta prestació d’aquests serveis d’acord amb el que estableix la present política .

L’usuari és lliure d’utilitzar la pàgina oficial de GENOVER4, en aquesta xarxa social, pel que en cas que l’usuari no estigui d’acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats, no haurà de fer-la servir ni proporcionar les seves dades personals.

A través d’aquesta pàgina oficial de GENOVER4, l’usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i altre tipus d’informació i / o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. L’usuari serà responsable que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, la present política i les Normes de la Plataforma.

L’usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial les dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i propietat li pertanyin o respecte de les quals ostenti l’autorització de tercers.

GENOVER4, tindrà dret a eliminar de la present pàgina oficial de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l’usuari-qualsevol contingut publicat per l’usuari quan l’usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en la present política i les Normes de la Plataforma.

La informació i les dades personals proporcionades voluntàriament per l’usuari a través de les xarxes socials de GENOVER4 SL es tracten per tal de:

 • Gestionar el registre de l’usuari, la creació del seu compte i l’ús de les xarxes socials de Operdata.
 • Atendre totes les peticions que ens formuli a través de les xarxes socials de Operdata.
 • Enviar informació i publicitat de Genover4, per mitjans electrònics.
 • Conèixer l’opinió i la valoració de l’usuari.
 • Conèixer l’opinió i la valoració de l’usuari i mantenir-lo al dia d’activitats, notícies, ofertes especials del seu interès.

Tot això, sempre que hagi estat consentit de manera prèvia i expressa per l’interessat.

La informació facilitada per l’usuari a través de les xarxes socials de GENOVER4 SL incloses les dades personals, poden ser publicats, sempre en funció dels serveis que l’usuari utilitzi, per la qual cosa podrà quedar a disposició pública altres tercers usuaris de les xarxes socials . Des del perfil de cada xarxa social, l’usuari pot configurar quina informació vol fer pública en cada cas, veure els permisos que s’han concedit, eliminar-los o desactivar-los, com qualsevol aplicació d’un tercer que ja no es vulgui utilitzar.

A les xarxes socials, l’usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i altres tipus d’informació o altres continguts, cosa que en aquest cas farà de manera lliure, voluntària i conscient. Si ho fa així, aquests continguts estaran subjectes tant a aquesta política com les normes i les condicions d’accés i ús de la xarxa social corresponent. L’usuari serà responsable que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, aquesta política i l’avís legal. L’usuari únicament podrà publicar dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i la propietat dels quals li pertanyin o respecte dels quals tingui l’autorització de tercers.

GENOVER4 SL tindrà dret a eliminar d’aquesta pàgina oficial -unilateralment i sense comunicació ni autorització prèvia de l’usuari-qualsevol contingut publicat per l’usuari quan aquest usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en aquesta política i / o les de les xarxes socials.

 1. Identificació dels destinataris respecte dels quals GENOVER4 tingui previst la realització de cessions o comunicacions de dades.

  En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l’usuari en la pàgina oficial de GENOVER4, en aquesta xarxa social serà objecte de comunicació de la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei.

Únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que a causa de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.

 1. Altres tercers prestadors de serveis.

GENOVER4, adverteix a l’usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d’acord amb la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli l’usuari a través de la present pàgina oficial en aquesta xarxa social, sense tenir cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que poguessin efectuar-se tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades a raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hiperenllaços a la xarxa social, ni d’aquells responsables a qui a través d’hiperenllaços GENOVER4, remet als usuaris adherits a la present pàgina oficial.

 1. Qualitat de les dades.

GENOVER4, adverteix l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l’usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial de GENOVER4, en la mateixa.

 1. Exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades.


GENOVER4 SL
informa a l’usuari de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud escrita dirigida a GENOVER4 SL amb domicili social a la Travessia Canaders, numero 2 Àtic de Girona, juntament amb la fotocòpia del seu DNI, a l’adreça d’abans, o bé per email a prodades@genover4.cat


Drets que assisteixen a l’Interessat:

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.
  • Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control (www.agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
 1. Normes d’Us.
 • No escriviu res discriminatori, racista, difamatori, obscè, que infringeixi la normativa vigent, que convidi a fer-ho o que promogui comportaments incívics.
 • Sigues amable i respectuós amb els altres i les seves opinions.
 • Respecteu la privacitat i la reputació de les persones.
 • Amb una vegada n’hi ha prou; eviti repetir el mateix missatge continuadament.
 • Proveu que el contingut de la intervenció tingui relació amb l’assumpte que s’està tractant. D’aquesta manera, facilita la conversa.

 

 1. Altre informació d’interès.

GENOVER4, podrà modificar i / o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i / o modificarà l’actualment publicada aquí recollida. Per això l’usuari haurà d’accedir periòdicament a les mateixes per tal de mantenir-se actualitzat.

L’usuari pot contactar amb GENOVER4, mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o mitjançant la següent adreça i dades de contacte:

GENOVER4 SL
Travessia Canaders, numero 2 Ático 17002-Girona
prodades@genover4.catAquesta adreça electrònica s’està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Així mateix, l’usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l’ús de la mateixa.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

GENOVER4 SL en compliment amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016, garanteix la protecció i la confidencialitat de les dades personals de tot tipus, que ens proporcionin els nostres clients, “usuaris”, a la web.

Informació bàsica

En virtut de l’article 13 del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), GENOVER4 SL com a responsable del tractament, l’informa dels següents aspectes rellevants:

Responsable del Tractament NOMBRE Y DIRECCIÓN
DE LA EMPRESA
Finalitat La informació que ens faciliten les persones interessades les tractem amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin, i facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui una relació mercantil i no se sol·liciti la seva supressió.

Exercici de Drets Dirigir-se a: prodades@genover4.cat
Desistiment Gratuït
Destinataris No se cediran dades a tercers excepte obligació legal.
Reclamació Autoritat de Control Espanyola.
Informació addicional Podeu consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades i privacitat en www.genover4.cat


Información Adicional

GENOVER4 SL és el responsable del tractament de dades personals que recull i tracta, posant a la seva disposició els següents mitjans de comunicació per a la seva posada en contacte a:

GENOVER4 SL SL amb NIF B17043506 amb domicili amb domicili a Girona a la Travesía Canaders, numero 2 Átic 17002-Girona i correu electrònic: prodades@genover4.cat

Abast de la Política

Quan accedeix i utilitza la nostra pàgina web www.genover4.cat, es compromet a acceptar aquesta política de privacitat, així com les disposicions que conté l’Avís Legal i Política de Galetes.

Li proporcionem la informació perquè amb caràcter previ a la documentació de les seves dades personals pugui accedir a la Política de Privadesa i a qualsevol altra informació rellevant en matèria de protecció de dades.

Així mateix, la present política serveix per facilitar informació addicional de segon nivell, d’aquelles clàusules informatives que redirigeixen a aquesta, amb tal finalitat.

Finalitat del Tractament

GENOVER4 SL tractarà la informació que ens proporcioni amb les següents finalitats:

 • Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis professionals que ens formuli.
 • Comunicacions comercials: Tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar d’articles d’interès i informació general sobre els nostres serveis via correu electrònic.
 • Gestions administratives, comptables i fiscals.
 • Gestionar dades aportades pels candidats a un lloc de treball a través de Currículum vitae (CV), amb la finalitat del procés de selecció. Vostè autoritza expressament a GENOVER4 SL perquè procedeixi al tractament de les seves dades per la finalitat indicada.
 • Gestionar les comandes rebudes a través del web, per a la gestió de facturació, o reclamació.

GENOVER4 SL tractarà les seves dades i informació aportada per als processos de selecció amb la més estricta confidencialitat, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració i / o accés no autoritzat.

Termini de conservació de les seves dades

El període de conservació de les dades personals variarà en funció del servei que pugui arribar a contractar o prestar.

En qualsevol cas, serà el mínim necessari, i pot mantenir-se segons les circumstàncies que s’apliquin en cada cas, i la legislació vigent actual.

Legitimació

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de les persones interessades per a la tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d’informació o consulta sobre els nostres serveis professionals, així com per a l’enviament de comunicacions comercials dutes a terme per GENOVER4 SL i quan el tractament sigui necessari per a l’execució d’un contracte.

Procedència de les dades

Totes les dades personals que tractem mitjançant la nostra pàgina web procedeixen directament del propi interessat.

Drets

GENOVER4 SL, en compliment amb la normativa europea de protecció de dades, comunament denominat RGPD, l’informa dels drets que ostenta com a titular i afectat de les dades personals que recaptem i tractem, incloent-se els següents drets:

 • Té dret a desistir de forma gratuïta i en qualsevol moment del consentiment atorgat pel tractament de les seves dades personals.
 • Té reconegut el dret d’accés a les seves dades personals així com el dret a rectificació d’aquells.
 • Té dret a oposar-se al processament de les seves dades personals, així com el dret a supressió, comunament denominat, dret a l’oblit. De la mateixa manera, té dret a oposar-se al tractament per decisions individuals automatitzades.
 • Té dret a obtenir la limitació del tractament de dades personals.
 • Té dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals.
 • Té dret a presentar una queixa a l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Els precedents drets reconeguts els podrà exercitar mitjançant sol·licitud dirigida a través de correu electrònic a prodades@genover4.cat o a través dels mitjans de contacte que posem a la seva disposició indicant en l’assumpte del missatge o comunicació la referència: Drets RGPD.

Així mateix, per poder fer aquesta sol·licitud ens cal informació addicional que permeti acreditar la identitat de la persona exercent i vinculada al tractament de dades personals, es requerirà l’aportació d’informació addicional o documental que acrediti aquesta identitat de l’afectat o interessat que exerceixi el dret en qüestió.

Desestimen

GENOVER4 SL en virtut de la Directiva 2002/58 / CE en relació als serveis de la societat de la informació i la possibilitat de remetre comunicacions promocionals o publicitàries per mitjans electrònics, incorpora o facilita als destinataris d’aquestes comunicacions mecanismes, senzills i gratuïts , per a desistir del consentiment atorgat per a la finalitat de l’enviament d’aquelles, complint íntegrament amb la normativa europea i nacional sobre la matèria esmentada.

Política de Cookies

Una “Cookie” és un petit arxiu que s’emmagatzema a l’ordinador de l’usuari i ens permet reconèixer-lo. El conjunt de “cookies” ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, permetent-nos controlar quines pàgines troben els nostres usuaris útils i quins no.

Les cookies són essencials per al funcionament d’Internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat de la nostra web. Recordeu que les galetes no poden danyar el seu equip i el que estiguin activades ens ajuden a identificar i resoldre els errors.

Avís de violació de dades personals

En el cas que les seves dades es vegin compromesos, GENOVER4 SL li notificarà a vostè ia les autoritats supervisores competents en un termini de 72 hores per correu electrònic amb informació sobre l’abast de la violació, les dades afectades, qualsevol impacte en el servei i el pla d’acció de GENOVER4 SL amb les mesures per protegir les dades i limitar qualsevol possible efecte negatiu en els interessats.

La “infracció de dades personals” fa referència a una violació de la seguretat que condueix a la destrucció, pèrdua, alteració, divulgació no autoritzada o accés, accidental o il·legal, a les dades personals transmeses, emmagatzemades o processats relacionats amb la prestació del servei .

Dubtes i Modificacions

Si té alguna pregunta sobre aquesta Política de Privacitat, li preguem que es posi en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a l’adreça prodades@genover4.cat

 

FOTOGRAFIES & VIDEOS

Totes les imatges preses a l’interior del Càmping Sant Pol són propietat del Càmping Sant Pol.